Softwaremen Suit

Ürün Detayları


Softwaremen Suit, işletmelerin yönetiminde ihtiyaç duyduğu, doğru bilgiye ulaşıp, hızlı karar verebilmeyi sağlayan, Microsoft işletim sistemlerine uyumlu, MSSQL veri tabanı kullanan modüler uygulama yazılımlarından oluşur.

Softwaremen Suit, stok yönetiminden finans yönetimine, tek düzen muhasebeden satış sonrası servis yönetimine, üretim takibinden üretim planlamasına, ürün barkodlarını oluşturmadan personel bordro yönetimine kadar iş süreçlerini takip etmeyi sağlar. İletişim modülleriyle barkodlu yazarkasadan el bilgisayarlarına, elektronik teraziden fiyatgör ve Kiosk cihazlara kadar, tüm yan donanımlarla veri alışverişi yapmanıza olanak sağlayan paket bir uygulamadır.

Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının hızlanması ve verimin artması ancak sağlıklı bir yönetim sistemi ile mümkündür. Kuruma ve kişiye özel ihtiyaçlara göre tasarladığımız, esnekliği ve kullanım kolaylığıyla tercih edilen Softwaremen Suit, bilgiye doğrudan ulaşarak kontrolü sağlamayı hedeflemiştir.

Sürekli değişen ihtiyaçlara göre planlanıp geliştirilen SoftwareMen Suit, kullanıcılarına esnek ve parametrik bir yapı sunmakla birlikte, farklı döviz cinsleri, Türkçe veya İngilizce kullanıcı ara yüzü sunar. Kayıt işlemlerinde size sıralı ve otomatik kod oluşturma imkânı sağlar. Kopyalama fonksiyonu sayesinde fatura, irsaliye gibi tüm belgeler daha hızlı işlenebilir.

Plus versiyonu ile birden fazla firma, depo ve mağaza idaresini, gelişmiş kullanıcı yetkilendirme sistemi ile yönetmeye olanak sağlayan, öğrenimi kolay, güvenilir bir yönetim aracıdır. Ayrıca, sistemde ihtiyaç duyduğunuz verileri, Word, Excel, pdf gibi farklı formatlarda da oluşturmanıza ve başka uygulama veri tabanlarından da bilgi alabilmenize olanak sağlar.

Softwaremen Suit içerisindeki tüm uygulamaların yedeklenebilmesi için size bir yedekleme aracı sunar. Bu araç ile istenirse verilerin otomatik yedeklenmesini de sağlar.

SoftwareMen Suit içerisinde; StockMan, FinanceMan, AccountMan, ServiceMan, ProductMan, BarcodeMan, ve WageMan alt uygulama yazılımları bulunmaktadır.

Uygulama İsmi Amaç İçerik Özeti
StockMan Stok Takibi Stok, Stok Fişleri, Cari, Tahsilat, Ödeme, Fatura, Iade, Irsaliye, Sipariş
FinanceMan Çek / banka takibi Cari, Tahsilat, Ödeme, Çek, Banka, Kasa, Kredi Kartı, Gider, Fatura Kapatma
AccountMan Muhasebe Tek Düzen Hesap Palanı, Yevmiye Fişleri, Mizan, Bilanço, Finansal Tablolar, Demirbaş
ServiceMan Servis takibi Yedek Parça, İşçilik, Çağrı, Garanti ve Seri Takibi, İş Planlama
ProductMan Uretim takibi Reçete, Reçeden Üretim, Tümden Parçalama, Üretim maliyeti, Ihtiyaç Listesi
BarcodeMan Barkod yazdirma Argox, Cleaver Code, DataMax, SATO, TecB ve Zebra barkod yazıcılar ile Barkod Üretimi
WageMan Maaş / sigorta takibi Personel, Ek mesai, İzin, Net-Brüt, Brüt-Net Vergi Hesaplama, SSK, ES, IS, VD4

Ürün Karşılaştırma Tablosu

Özellikler SoftwareMen Suit SoftwareMen Suit Plus
Para Birimi Limiti 4 Para Birimi (TL, Euro, USD, GBP) Sınırsız
Depo/Sube Sayısı Limiti 1 Sınırsız
Kullanıcı Tanım Limiti 5 Sınırsız
Aktif Kullanıcı Limiti 3 5 (Ilave kullanıcı) eklenebilir.
Firma Sayisi 1 Sınırsız

Kullanım Kılavuzu Online Demo

StockMan


Stockman, stok, cari, fatura, ödeme, tahsilat, iade, irsaliye, sipariş, depo transfer ve sayım işlemlerinin yönetimini sağlayan stok takibi uygulamasıdır.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • Stok kart ve cari kart bilgileri ve hareketlerini takip edilebilir, hızlı bilgi ve fiyat değişikliği yapılabilir, ürünlerin minimum ve maksimum miktarlarını kontrol altında tutabilirsiniz.
 • Alış-satış ve gider faturaları, alış-satış irsaliyeleri, stok giriş-çıkış belgeleri, depo transfer fişleri, sayım belgeleri, alış-satış iadeleri ve alınan-verilen sipariş işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Alış veya satış faturası işlenirken taksitlendirme yapabilirsiniz.
 • "Peşin fatura" özelliği, hızlı satış yapabilmek için programın satış noktası terminali gibi kullanılmasını da sağlar.
 • Ödeme ve tahsilatlarınızı işleyebilir, açık ve kapalı fatura takibi yapabilirsiniz.
 • Belgelerde "kontrol edildi" ve "onaylı" özelliği ile yetkilendirme yapabilirsiniz.
 • Belgelerde "KDV Dahil" - "KDV Hariç" ve bedava ürün ekleme özelliği kullanılabilir, ürüne satır indirimi ve belge toplam indirimi uygulayabilirsiniz.
 • Farklı belge ve evrak tasarımları yapabilirsiniz.
 • Plasiyer takibi ile personelin prim oranlarını hesaplayabilirsiniz.
 • Farklı KDV oranları ile tek faturada işlem yapabilirsiniz.
 • Tip, grup, reyon, özel kod1 ve özel kod2 tanımlamaları yapılabilir, bunlar sayesinde detaylı ve parametrik filtrelerle raporlar alabilirsiniz.
 • Ürünlerin son kullanma tarihlerine göre stok girişinin yapılabilmesi ve bu tarihlere göre stok miktarlarının takibini sağlayabilirsiniz.
 • Faturalar, stok fişleri, irsaliyeler, siparişler ve iade belgeleri düzenleyebilirsiniz.
 • Ürünlerin fiyatını, KDV, tip/grup/reyon gibi birçok özelliğini “hızlı bilgi değiştirme” fonksiyonu ile yetki seviyelerine göre değiştirebilirsiniz.
 • Stockman, stok gruplama işlemleri yapmanıza yardımcı olur.
 • İşletme giderlerinin girilebilmesi ve raporlanmasını sağlar.
 • El terminalleri ile sayım yapılabilmesini ve bu verilerle eski stok değerlerinin karşılaştırılması yapılabilir.
 • İthalat faturalarınızı işleyebilir, ithalat maliyetlerinizi ayrıştırabilirsiniz.
 • Seri takibi gerektiren ürünler için seri numaraları takip edebilirsiniz.
 • Zamanla hareketi olmayan ürünlerinizi pasif hale getirebilirsiniz.
 • Stok kartlarınızı; ürün, hizmet, demirbaş ve gider gibi kategorize edebilirsiniz.
 • Alış faturası işlenirken kâr marjına göre satış fiyatları oluşturulabilir. Stok kartındaki alış fiyatları maliyet ve teminci bilgisi otomatik olarak aktarılır.

Kullanım Kılavuzu Online Demo

FinanceMan


Financeman, cari, kasa, banka, gider, nakit, çek, kredi kartı ve döviz işlemlerinin yönetimini sağlayan finans takibi uygulamasıdır. Bütün finans işlemlerinizi kasa ve bankaya bağlı olarak kontrol altında yapabilirsiniz.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • Cari kart bilgilerinizi girebilir ve hareketlerini takip edebilirsiniz.
 • Kasa, banka kartı gibi bilgilerinizi girebilir ve hareketleri takip edebilirsiniz.
 • Tahsilat ve ödeme belgelerini işleyebilirsiniz.
 • Para yatırma ve para çekme gibi banka giriş/çıkış işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 • Banka hesapları arasında kasa kullanılarak para transferi yapabilirsiniz.
 • Kasada bulunan para miktarlarını nakit, çek, döviz bazında kontrol edebilirsiniz.
 • Kasalar arası transfer ve kambiyo işlemi yapabilirsiniz.
 • Kasa döviz belgesi işleyebilirsiniz.
 • Çek işlemlerinizi yapabilir, istediğiniz tarihler arasında çek hareketlerini inceleyebilirsiniz.
 • Tahsilat işlemi ile fatura, hesap kapatma işlemlerinizi yapabilir veya parçalı tahsilat olarak işleyebilirsiniz.
 • Personel maaşlarınızı ve vergilerinizi işleyebilir, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinizi girebilir, kira giderleri gibi giderlerinizi işleyerek ödemelerinizi takip edebilirsiniz.
 • Hızlı ödeme fonksiyonu ile onaylı ve açık faturalarınızı inceleyebilir, ödeme işleminizi tek bir belge ile yapabilir ve açık faturalarınızı kapatabilirsiniz.
 • Financemen size, erken uyarı fonksiyon özelliği ile vadesi gelen çek ve/veya kredi kartı ödeme veya tahsilatlarınızı hatırlatır ve yetkili kullanıcıyı zamanı geldiğinde uyarır.
 • Taksitlendirilmiş faturalarınızın ödemesini veya tahsilatını yapabilirsiniz.
 • Cari, kasa ve banka takibinde bu işlemler için devir bakiyeleri girilebilir.

Kullanım Kılavuzu Online Demo

AccountMan


Accountman, tek düzen muhasebe sistemi ile açılış, mahsup, tediye, tahsil, kapanış, demirbaş fişleri ile yevmiye defteri, defter-i kebir, muavin defter kayıtları tutularak, işletmenin fon akış, maliyet, gelir, kar dağıtım ve nakit akış tablolarının oluşması ile mizan, bilanço sonuçlarına ulaşılır.

AccountMan 21.06.2010 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanmıştır. Resmi defterler, KKTC Kanunu ve Vergi Usul Yasası’nın ilgili maddelerine uygun olarak, tüm şirketlerin resmi muhasebe işlemleri için kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • Tek düzen muhasebe planını, işletmenizin ihtiyacına göre düzenleyebilirsiniz.
 • Evrak tamamla fonksiyonu ile mahsup fişlerinde fiş bakiyesi istenilen muhasebe koduna otomatik olarak aktarılır ve evrak daha kolay kapatılır.
 • Evrak tamamla fonksiyonu ile mahsup fişlerinde fiş bakiyesi istenilen muhasebe koduna otomatik olarak aktarılır ve evrak daha kolay kapatılır.
 • Yıl sonu kapanış işlemi ile mali yılın kapatılması ve sonraki yıla açılış fişi olarak devredilmesini sağlayabilirsiniz.
 • KDV beyannamesi hazırlayabilirsiniz.
 • Dönem kapatma fonksiyonu ile işlemleri tamamlanmış döneme ait veri girişleri ve değişiklikleri engellenerek doğabilecek tutarsızlıkların önüne geçebilirsiniz.
 • Accountman sizlere, mahsup fişlerinde tamamlanmamış evrakların saklanması, daha sonra işleme devam edilmesi ve tamamlanması imkânını sağlar. Tamamlanmamış mahsup fişleri defterlere ve mizana yansımaz.
 • Otomatik yapılması istenen işlemler evrak ayarlarına muhasebe kodları, oran ve tutarları ile tanımlanarak işlemlerin hızlanması sağlanır.
 • Mahsup fişi içerisinde toplam tutar üzerinden tanımlanmış oranlarına göre, dahil veya hariç olarak KDV ve ilgili KDV hesabına aktarılır.
 • Defterler istenilen tarih aralığında raporlanarak oluşturulabilir.
 • Mali raporların dip notları dinamik olarak tasarlanabilir.
 • Esnek tasarlanmış mali tablo oluşturma aracı ile ek mali tablolar yaratılabilir.
 • Otomatik entegrasyon istenmesi durumunda, Merkez Bankası web sitesinde yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarımı ve dövizli işlemlerin bu kurlarla yapılması sağlanır.

MaliOnay

Kullanım Kılavuzu Online Demo

ServiceMan


ServiceMan, beyaz eşya, otomobil ve bilişim sektörü gibi sektörlerdeki işletmelerin tüm servis trafiğini yönetebilen, yedek parça, işçilik, çağrı, garanti, seri takibi ve iş planlama gibi işlemleri yapan stok ve finans takibi ile entegre servis takibi uygulamasıdır.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • İşletmenin satış sonrası vereceği hizmetlerin türüne göre servis grubu, yeri, tipi, departman, iş tipleri, takım ve teknisyen tanımlayabilirsiniz.
 • Ürün seri numaralarına göre garanti başlangıç, bitiş süreleri tanımlayabilir ve takip edebilirsiniz.
 • Çağrı kayıt sistemi ile entegre çalışan web portalı üzerinden veya masaüstü uygulaması ile çağrılarınız alabilir, çağrı kayıt esnasında, önem seviyesini, istek tipini girebilirsiniz. Ürün ve model bilgisi, servis istek detayı ve iletişim bilgileri ekleyebilirsiniz.
 • Girilen çağrılar önce müşteriye, görev atama yapıldıktan sonra da ilgili servis personeline e-mail olarak gönderilir. Görevin tamamlanması ile birlikte mail yoluyla müşteriden onay alınır ve çağrı kapatılır.
 • Bölgelere, teknik ekibe ve ürün grubuna göre toplu görev ataması yapabilirsiniz. Görev formları topluca yazdırılabilir. Tamamlanan görevler seçilerek kapatılabilir.
 • Dinamik alan ekleme özelliği ile sektörlere göre IMEI, mali seri numarası, seri numarası, plaka, şasi alanları ekleyebilir ve müşteri cihazlarının bilgisini tutabilirsiniz.
 • Servis esnasında kullanılan yedek parça ve verilen işçilik hizmetini servis kartına ekleyebilir ve faturaya dönüştürebilirsiniz. Garanti kapsamındaki ürünlerin garantide olduğu işaretlenir ve ücretsiz değerlendirmeye alınabilir.
 • Açılan çağrı ve servislerin durumlarını izleyebilir, teknik personelin yapılan işle ilgili not girmesi ve servis kapatma isteği göndermesini sağlayabilirsiniz.
 • Servis süresini başlangıç ve bitiş saatlerini girerek hesaplayabilirsiniz.
 • Sözleşme seviyelerine göre servis hizmeti verebilirsiniz.
 • Web portalı ile satıcılar ürünlerin garanti belgelerini işleyebilir, sattıkları ürünlerle ilgili kurulum, montaj, servis isteği çağrılarını girebilirler. Teknik servis performansı personel, takım ve departman detayı ile alınabilir. Proje tanımları yapabilir, projede görev alacak departman ve personel bilgilerini girebilirsiniz. Kampanyalar ile fiyat listelerinizi satıcılara ve bayilerinize duyurabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu Online Demo

ProductMan


ProductMan, ürün reçeteleri, üretim belgeleri, unsur maddeleri, ihtiyaç listeleri ile üretim planlamasını ve maliyetlendirme takibini sağlayan, stok takibi ile entegre çalışan uygulamadır.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • Ürün reçeteleri için Stockman tarafında hammadde, yarı mamül ve mamüller için stok kartları tanımlanır, Productman uygulamasında da işçilik,elektrik gibi diğer üretim girdileri unsur maddeler ekranından girilir ve ürün reçetelerinizi oluşturabilirsiniz.
 • Üretim reçeteleri gibi parçalama reçeteleri de hazırlayabilirsiniz.
 • Üretilecek bir ürün için birden fazla reçete tanımlayabilirsiniz.
 • Üretilecek ürünün üretimini planlamak amacıyla, depo ve reçetesi seçilerek, üretim belgeleri istenen miktar için oluşturulur.
 • Üretim için kullanılacak reçete içeriğini farklı depolardan da sağlayabilirsiniz.
 • Stok maliyet fiyatlarından üretilecek ürünün reçete maliyet değerini oluşturabilirsiniz.
 • Üretme işlemi üretim belgesi ile oluşturulur ve üretim gerçekleştiğinde reçete içeriği, deposu belirlenen stoklardan çıkar üretilen ürün belirlenen depoya üretim belgesi ile girer.
 • Üretim belgesi ile oluşan üretim maliyetlerini, stok kartlarına aktarabilirsiniz.
 • Reçeteye göre ihtiyaç listesi oluşturabilirsiniz.
 • Kayıtlı üretim belgeleri ile talep formu oluşturabilir ve yazdırabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu Online Demo

BarcodeMan


Barcodeman Stockman ve Genius Office veri tabanları ile entegre çalışan, istenirse *.csv formatında kendi veri tabanını kullanabilen, Argox, Cleaver Code, DataMax, SATO, ToshibaTec ve Zebra barkod yazıcıları destekleyen barkod üretim uygulamasıdır.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • Barcodeman, farklı model ve markalara ait bir çok barkod yazıcı ile uyumlu çalışma özelliğine sahiptir. Yeni bir marka ve model barkod yazıcı için dizayn dosyası oluşturulabilir.
 • Yazıcıların desteklediği tüm barkod standartlarını yazdırabilirsiniz.
 • Seçilen her barkoddan dilediğiniz kadar yazdırabilirsiniz.
 • Fiyat değişikliği için oluşturulmuş bir metin dosyasından barkod bilgilerini okuyabilir, ürün veya raf etiketi şeklinde yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Seçilen tarihte fiyatı değişen ürün bilgilerinin raf etiketlerini yazdırabilirsiniz.
 • Etiket esnek tasarlanabilir ve tasarıma fiyat, tarih, açıklama gibi detaylı bilgiler eklenebilir.
 • Barkod oluşturma fonksiyonu sayesinde, program herhangi bir veri tabanı olmaksızın yeni ürün barkodunuzu oluşturabilir.

Kullanım Kılavuzu Online Demo

WageMan


WageMan, personel kişisel bilgilerinin, ödenek ve kesintilerinin tutulduğu, maaş, vergi, sigorta, ihtiyat sandığı, ek mesai, izin, bordro, VD4 hesaplamalarının yapıldığı, Netten-Brüte, Brütten-Nete veya matrahtan vergi hesaplama yapabilen personel takibi uygulamasıdır.

Uygulamaya Ait Genel Özellikler
 • Firma ve şubelerinizdeki personeller için ayrı bordrolar düzenlenecek şekilde vergi hesaplamaları yapabilirsiniz.
 • Maaş hesaplamalarını netten brüte, brütten nete ve taban maaşa göre oluşturabilirsiniz.
 • Firmanızın kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kısıntıları dinamik olarak tanımlayabilirsiniz.
 • Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik hesaplamalar aynı kalır.
 • Personel emekli sandığı hesaplamasını yapabilirsiniz.
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna sayısal olarak bilgi aktarımı sağlayabilirsiniz.
 • Esnek raporlama modülü sayesinde esnek raporlamalar yapılabilir, bu raporları kaydederek tekrar kullanabilirsiniz.
 • Personel grupları, şehir ve bölgeler oluşturabilir ve bu grup filtreleri ile hızlı bilgi girişi sağlayabilir, raporlar alabilirsiniz.
 • Personel kartlarında, personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtları da tutabilirsiniz.
 • Toplu personel girişi özelliği ile personel bilgi güncellemelerini tek ekrandan daha hızlı yapabilirsiniz.
 • Personel maaş pusulası, personel maaş bordrosu, personel net maaş listesi ve VD4 raporu gibi standart raporları da alabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu Online Demo