Güncellemeler

21.09.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------    
  + : YENİ      : ÇIKARMA      : HATA AYIKLAMA      : GÜNCELLEME (DEĞİŞİKLİK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SMSUIT
x SoftwareMen Suit Devir işlemleri için SMUPGRADE uygulaması kontrol edilerek yeni versiyona göre düzenlendi derlendi .
+ Sql server'e bir database attach ettiğimizde, bu database'in şifresini gigasoft.mdb ye encrypt şeklini gireriz. Eğer yanlışsa suite girerken hata verir.  
Bu ekranda, SQL admin şifresinin girilebilmesi ve gigasoft.mdb ye şifrelenmiş olarak yazılabilmesi sağlandı.

SMPOS600

STOCKMAN
x Faturada satış fiyatı 1, 2 veya 3 fiyat seçildiğinde, sistem kdv dahil/hariç flağına bakmıyor. Her seferinde kdv dahil ediliyordu. Düzeltildi.
x Hızlı fiyat ve bilgi değiştirme alanında “kdv dahil” seçenği kaldırıldı. Ve bilgi güncellemede oluşan sorun giderildi.
+ Peşin satış faturası işlendiğinde, makbuzda sadece nakit seçeneği seçilebiliyordu. Diğer ödeme tiplerinin de seçilebilmesi sağlandı.
+ Stockmande evraklarda cari seçildikten sonra default ayarlarda, ürün seçme alanına otomatik geçilebilmesi için ayar eklendi.
+ Kullanıcı yetkilerinde evrak kayıt tarihi (yani işlem tarihinde) değişiklik yapılmasının engellenmesi sağlandı. Bu, SoftwareMen Suit yetkilelendirme seçeneklerine eklendi.
x Stockmande alış evraklarında SGF, AF ve AİR, ürün fiyatını değiştiğinde ilk alış fiyatı, sonra maliyet fiyatı değiştirmek istiyormusunuz diye sorar. No(Hayır) seçildiğinde  
alt satıra geçerdi şimdi ise evrakta satır sayısı arttıkça soru sorulmaya devam ederdi. Düzeltildi.
x Stockmande irsaliye faturalaştığında, irsaliye listesinde, irsaliyeyi seçtiğimizde, aktarılacak miktar sıfır görünüyor. İrsaliyeleşmiş fatura silindiğinde, irsaliye  
listesindeki aktarlacak miktar kısmı 0 olarak kalıyor. Bu miktarların görünmesi gerekirdi. Düzeltildi.

 

FINANSMAN
+ FinanceMan de tahsilat makbuzunda hem kapatılan faturaları hemde çek ile kapatıldıysa çekin bilgilerinin çıkarılan makbuz evrağında da gösterilmesi sağlandı.
* FinanceMan de tahsilat ve ödeme ekranında taksit seçeneği görünmüyordu aktif edildi.
* FinanceMan de bir durumda evrak başlık tablosunda “selected” olarak kalıyor ve kapatılmak istenen faturaların bazılarında kapatılmış faturalar da dahil oluyordu. Kontrol edilip düzeltildi.
x Financemande tahsilat fişinde çek ile ödeme alındığında çek kasada görünüyor. Nezamanki mevcut tahsilat fişinde hiçbir işlem yapmadan kaydet denildiğinde kasa kartında çek bilgisi siliniyor.  
Düzeltildi.
x Financeman de dosya menusunun altında yer alan renk kısmı çalışmıyor. Düzeltildi.
x Finansman de gider ödeme fişi düzenlendiğinde, havale olarak işlem yapıldığında, bankadan 2 kere çıkışı oluyor. Biri gider ödeme fişi, diğeri de ödeme fişi olarak iki  
kere bankadan çıkıyor. Düzeltildi.

 

SERVICEMAN
x Satış faturasında, ServiceMan de işlenen servis belgesi seçilip servis belgesi faturalaştırılıyor. ServiceMan de çağrı kartında cari değiştirildiğinde tekrar aynı çağrı kaydındaki  
servis belgesi faturalaştırılamıyordu. Düzeltildi.

WAGEMAN
* Wageman “Gelir vergisi kesintiler raporu” ve “İhtiyat Sandığı aylık yatırım bordrosu” raporlarında Kimlik No alanında Sosyal Sigorta No görünürdü. Bu alan Kimlik numarası olmalıydı .  
Düzeltildi.
* Wagemen de izin girişleri şu tarihten şu tarihe 0,5gün; 1gün; 5gün şeklinde yapılabilmesi sağlandı. *
+ İzin sisteminin 24 saat değilde, 8 saat çalışma süresine göre çalışması sağlandı. Düzeltildi.
+ Wageman de izinler modülünde, bonus izin eklenebilmesi sağlandı. Bonus izin tipi tanımlandığında Bu izin tipi seçilerek, kaç gün izin eklenmesi isteniyorsa iki tarih seçilir.  
Hesaplanan gün sayısı kadar izin, kullanılmayan izinler tutarına dahil edilir hale getirildi.


RAPORLAR
+Cari borç alacak raporuna kdv dahil/hariç filtresi eklendi.
+ Evrak kdv listesinde cariye göre sıralama eklendi.
+ Raporlarda ayarlar kısmında detay ve başlık renklendirme çalışmıyor.rapor görünümünde herhangi bir değişiklik olmuyordu. Düzeltildi.
x FinanceMan de gider ödeme fişinde işlenen nakit ödemeler, Finaceman kasa hareketleri raporunda çıkan kısımda görünmesi gerekirken giren kısımda görünüyor. Düzeltildi.
x Financeman de kasa menusunde kasaya devir işlemi yapıldığında, Financeman raporları kasa hareketi raporunda devir işlemi giren kısmında görünmesi gerekirken çıkan kısımda görünür.  
Kasa kartında düzgün ama rapor yanlış. Düzeltildi.
x Cari raporlarında cari borç/alacak raporunda plasiyer seçildiğinde yine bütün carilerin raporunu veriyor. Plasiyer filtresi çalışmıyor. Düzeltildi.

14.09.2017


SoftwareMen Suit v2.25 Güncelleme Yayınlandı. Versiyondaki yeni özellikler aşağıda listelenmiştir:

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
  + : YENİ    : ÇIKARMA    : HATA AYIKLAMA    : GÜNCELLEME (DEĞİŞİKLİK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Softwaremen Suit v.2.25
=======================

SUIT 
+ Kullanıcı Tanım ekranında, O kullanıcının hangi programları kullanabileceği seçilebilsin. (StockMan, FinansMan, Vs Gibi). (Yapildi)
x KDV Ayarlarında, Bu işlemi yapabilmek için yetkiniz yoktur diyor ve KDV ekranı hata verek açılıyordu. (cozuldu).
x Firma Eklemede FIRM tablosuna yeni firma kaydi ilave edilmiyordu. Düzeltildi.
x SMSUIT firmalar sa şifresi değiştiriliyor ancak tekrar girildiğinde eski şifre kalıyor. Kayıt olmuyordu. (Duzeltildi)
+ Cloud ayari ilave edildi:
 

STOCKMAN
* Ithalat alış faturası Fatularar menüsünün altına da eklendi. 
+ Depo Transfer Fişinde Miktar Toplamı nın alınması sağlandı.
 

WAGEMAN
+ Tanımlar menüsüne Performans Grupları ve Performans Soruları ekranları eklendi.
+ Personel Kartına Performans Grubu ve Performans Başlangıç Tarihi alanları eklendi.
+ Kayıt menüsüne Personel Performans Değerlendirme ve Personel Puan Kullanım Girişi ekranları eklendi.
+ Aktarım İşlemleri menüsüne Personel Değerlendirmelerini Aktarma ekranı eklendi.
+ Raporlar menüsüne Personel Performans Raporu ekranı eklendi.
+ Personel Maaş Pusulasında personelin seçili ay itibariyle toplam kazandığı puan, kullandığı puan ve mevcut puanının görüntülenmesi sağlandı.
+ Personel Listesine İşten Ayrılanlar, Devam Edenler ve Tüm Personeller filtresi eklendi.
* Personel kartında Adresi alanı genişletildi.
+ Tanımlar / Personel Gruplarında default satırın seçilebilme özelliği eklendi.
* Personel Kartında Personel Grupları'nın default değerinin getirilmesi sağlandı.
* Personel Kartında İşten Ayrıldı seçildiğinde Ayrılış Tarihine günün tarihinin getirilmesi sağlandı.
- Personel Kartında güncelleme işleminden sonra sadece "Kayıt Güncellenmiştir" Uyarısı verilmesi sağlandı; ekran boşaltma kaldırıldı.
+ Personel Listesinde Ekran filtresine "İş Bilgileri" ve "Maaş - Vergiler Listesi" seçenekleri eklendi.
* Raporlarda ve Aktarımlarda default olarak son bordronun getirilmesi sağlandı.
* Maaş Pusulalarını Gönderme ekran başlığı düzeltildi ve işten ayrılan personelin burada listelenmemesi sağlandı.
x Sosyal Sigorta Bilgilerini Aktarma ekranında dosyaların oluşturulmama sorunu düzeltildi.
 

GENIUS ILETISIM
Genius iletişimin otomatik satış al işlet fonksiyonu eklendi (/F /S parametrelerle).
 


SMPOS ILETISIM
SMPOS iletişimin otomatik satış al işlet fonksiyonu eklendi (/F /S parametrelerle).
 

TOOLS
* SmRegister programında proxy'den kaynaklanabilecek web servisle iletişim kuramama problemi giderildi.

14.09.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------    

  + : YENİ  - : ÇIKARMA  x : HATA AYIKLAMA  * : GÜNCELLEME (DEĞİŞİKLİK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------


SMSUITUPDATE
- Table1.dat dosyasından 31,33 ve 35 inci DROP işlemleri Kaldırıldı.


RAPORLAR
* Müşteri Özel Raporları icon seti düzenlendi.
* Antrepo Hareket, Envanter ve Değer Raporları düzenlendi.


STOCKMAN
x Ithalat Modülü İşlem Cetvelinde Kaydet esnasındaki ürün listesini kaydedememe problemi giderildi.
x Ithalat Modülü işlem cetvelinde Sigorta-Navlun-Ordino Bölümünde Alakasız Carilerin gelmesi problemi giderildi.
* Ithalat Modülü smImportModule programı yeniden derlendi.
 + Demirbaş Modülü icon seti düzenlendi.
x Servis modülünden gelen Servis Formlarının faturalaştırılırken evrak rumarasının SUB_DOC_NO alanınıa kayıt edilmeme problemi giderildi.


SERVICEMAN
x Faturalaştırılmış servis formunda fatura numarasının gösterilememesi problemi giderildi.
x StockMan Fatura ekranında, fatura işlenirken faturalanmış servis formları görünmemesi gerekirsen ekranda kalıyordu. Çözüldü.
+ StockMan Belgeler de irsaliyeleştirilmiş servis formlarına irsaliye numarası iliştirildi. Servis formunda uyarı verilmesi sağlandı.
* Servis Kartı Grid üzeinde Enter basınca Combobox un açılmaması problemi giderildi. Enter tuşunun diğer hareketleri düzenlendi.
+ Servis Kartındaki Cari Seçme Ekranı koda ve İsme göre sıralanarak görüntülenir hale getirildi.


BARCODEMAN
+ Data Version 3 ve 5 yani StockMan SQL olduğunda BM_PRICE1, BM_PRICE2 ve BM_PRICE3 değişkenleri ayni anda desteklenir hale getirildi.
+ Argox Barkod yazıcısnın USB protu üzerinden yazdırılabilmesi sağlandı. Bağlantı ayarlarında Port yerine USB, yeni bir alan olarak da Generic Text yazıcı driverinin  ismi eklenmelidir. 
 Bu driverin kurulup ilgili usb porta set edilmesi de unutulmamalıdır. Örnek: USB;9600;8;None;None;1;25;0;4;Generic / Text Only;
- YTL Active özelliği kaldırıldı. Barkodman.ini dosyasındaki YTL Active=1 ayarının herhangi bir anlamı kalmadı. Kaldırılabilir.


WAGEMAN
* Sigortalının Aylık Prim Dökümü ekranında oluşturulan raporlar ve Sosyal Sigorta Bilgilerini Aktar işlemiyle oluşturulan metin dosyalarındaki satır sıralamasının eşitlenmesi sağlandı.
+ Personel Kartında Şahsi Bilgiler tabına Sigorta Kimlik No alanı eklenerek KKTC vatandaşı olmayan personeller için S.S.D.'nin kimlik numarası yerine verdiği numaranın girilmesi sağlandı.
* Sosyal Sigorta Bilgilerini Aktar ekranında oluşturulan dosyalarda KKTC vatandaşı olmayan personeller için kimlik numarası yerine Sigorta Kimlik No yazılması sağlandı.
+ Ayarlarda Genel tabına S.S. Aktarımlarında Sigortalı Kimlik No kullanılır alanı eklendi.

14.09.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------   
  + : YENİ  - : ÇIKARMA  x : HATA AYIKLAMA  * : GÜNCELLEME (DEĞİŞİKLİK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------


+ Cari kartı formuna cari indirim opsiyonu eklendi.
+ Stok Kartı ekranında 3 satış fiyatı için indirim flagı, indirim oranı, para birimi ve KDV dahil flaglarının eklenmesi/düzenlenmesi sağlandı.
+ Stok Kartı ekranında alış fiyatı için indirim oranı ve indirim flagının eklenebilmesi sağlandı.
+ Belgelerde seçilen cari için ilgili para biriminin kullanıcıya görüntülenmesi ve dövizli satış yapılabilmesi sağlandı.
+ Belgelerde cariye göre belge ya da ürün bazında indirim işlevi eklendi. Ürün ekleme paneline ikinci indirim yüzdesi eklendi.
+ Belgelerde alış fiyatı için indirim uygulaması eklendi.
x Belgelerde KDVsiz fiyat hesaplanmasındaki buglar giderildi.
* Belgelerde KDV'nin ilgili satış fiyatına göre dinamik olarak getirilmesi sağlandı.
+ Belgelerde sipariş alma, sipariş verme, stok giris fiş iadesi ve stok çıkış fişi iadesi işlevi eklendi. Fatura Listesi (Raporlama) güncellendi.
+ Sipariş alma, sipariş verme, stok giriş fiş iadesi ve stok cıkış fişi iadesi için Tanımlar / Sıralı kodlar paneline ilgili alanlar eklendi.
+ Tanımlar / Fatura ayarlarına stok giriş fiş iadesi, stok cıkış fişi iadesi, sipariş alma ve sipariş verme işlevleri eklendi.
+ Satış Bilgisi formu yaratılarak seçilen cari-ürün için 15 günlük satış miktarlarının görülebilmesi ve sipariş alınabilmesi sağlandı.
* Tüm formlarda ürün, cari, depo seçimi gibi işlemlerde listelemeyi hızlandırmak için ilk 50 satırlık bilginin görüntülenmesi sağlandı.
x Gider faturasında sadece kategorisi gider olan ürünlerin getirilmesi sağlandı.
* FTP senkronizasyonunda belgeler için yapılan değişiklikler şemaya uygulandı.
* FTP senkronizasyonunda el terminaline aktarılmış açık faturaların aktarım sırasında silinmesi sorunu düzeltildi.

13.09.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------   
  + : YENİ  - : ÇIKARMA  x : HATA AYIKLAMA  * : GÜNCELLEME (DEĞİŞİKLİK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------


SMPOS600 V4.30


- Depo/Magaza ya göre farklı satış fiyatı gönderimi kaldırıldı.

+ Tek satış fiyatı yerine Üç satış fiyatının da gönderilmesi sağlandı. MultiPriceActive alanı ile tek veya çoklu fiyattan satış yapılabilir.

+ Tek İndirim yerine Üç satış indiriminin de gönderilmesi sağlandı. Tek veya çoklu fiyattan satış özelliğine bağlı olarak ilgili fiyatın indirim oranı çalışacaktır.

+ Üç Yeni Fonksiyonla Taksitli, Peşin ve Toptan Satış yapılabilmesi imkanı sağlandı. SMPOS600.ini dosyasında DefaultPrice değeri 11, 12 veya 13 yapılmalıdır.

07.09.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------   
  + : YENİ  - : ÇIKARMA  x : HATA AYIKLAMA  * : GÜNCELLEME (DEĞİŞİKLİK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------


SMPOS600 V4.30


- Depo/Magaza ya göre farklı satış fiyatı gönderimi kaldırıldı.

+ Tek satış fiyatı yerine Üç satış fiyatının da gönderilmesi sağlandı. MultiPriceActive alanı ile tek veya çoklu fiyattan satış yapılabilir.

+ Tek İndirim yerine Üç satış indiriminin de gönderilmesi sağlandı. Tek veya çoklu fiyattan satış özelliğine bağlı olarak ilgili fiyatın indirim oranı çalışacaktır.

+ Üç Yeni Fonksiyonla Taksitli, Peşin ve Toptan Satış yapılabilmesi imkanı sağlandı. SMPOS600.ini dosyasında DefaultPrice değeri 11, 12 veya 13 yapılmalıdır.